Podmínky zpracování osobních údajů

Datum platnosti: 17.9.2023

• Úvod
Vítejte na webových stránkách rande-spolu.cz (dále jen „webové stránky“). Tyto „Podmínky zpracování osobních údajů pro speed dating“ (dále jen „Podmínky“) popisují, jak shromažďujeme, uchováváme, zpracováváme a sdílíme osobní údaje v rámci naší služby speed dating. Prostřednictvím našich webových stránek a naší služby speed dating nám důvěřujete své osobní údaje, a my si vážíme vašeho soukromí a zavazujeme se k jeho ochraně.

• Shromažďování osobních údajů
a. Registrace: Při registraci na našich webových stránkách budeme vyžadovat určité osobní údaje, včetně, ale neomezeně, vašeho jména, e-mailové adresy, pohlaví a věku.
b. Další údaje: Během naší služby speed dating můžeme shromažďovat další osobní údaje, jako jsou fotografie a informace o vašich preferencích ohledně potenciálních partnerů.

• Účely zpracování osobních údajů
a. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem poskytování služby speed dating, včetně vyhledávání potenciálních partnerů a organizace setkání.
b. Můžeme také použít vaše osobní údaje pro komunikaci s vámi o naší službě a nabízet vám relevantní informace o našich akcích a službách.
c. Vaše osobní údaje mohou být využity k vylepšení a personalizaci naší služby.

• Sdílení osobních údajů
a. Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s dalšími uživateli, pokud to bude nezbytné pro organizaci setkání v rámci speed datingu.
b. Můžeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud to vyžadují platné právní předpisy nebo nařízení.

• Bezpečnost osobních údajů
Podnikneme vhodné kroky k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Přesto si uvědomujeme, že žádný způsob přenosu nebo uchovávání dat na internetu není absolutně bezpečný, a proto nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů.

• Vaše práva ohledně osobních údajů
Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo odvolat svůj souhlas s zpracováním osobních údajů.

• Kontakt
Pro jakékoliv otázky ohledně těchto Podmínek nebo zpracování osobních údajů nás kontaktujte na následující e-mailové adrese: info@randespolu.cz.

• Změny v Podmínkách
Tyto Podmínky mohou být občas aktualizovány. V případě významných změn vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu nebo našich webových stránek.

• Závěr
Těmito Podmínkami souhlasíte pokračováním v používání našich webových stránek a služby speed dating. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s těmito Podmínkami a platnými zákony a nařízeními.